English
» Sivukartta » Kirjaudu sisään» Rekisteröidy
Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook

Lapset ja perheväkivalta

Lapset perheväkivallan todistajina

Perheväkivallassa on yleisen käsityksen mukaan kaksi osapuolta mies ja nainen. Väkivaltatilanteessa on kuitenkin useimmiten myös muita osapuolia, lapset perheväkivallan todistajina. Lapset joutuvat myös perheväkivallan kohteiksi.

Perheväkivallan todistajaksi joutuminen on lapsille haitallista: lapset voivat kokea väkivaltatilanteet ja esimerkiksi äitiinsä kohdistuvan väkivallan jopa pelottavammaksi kuin itseensä kohdistuvan väkivallan. Vaikka lapset eivät aina ymmärrä, mistä riidoissa on kyse, tunnetasolla he ymmärtävät, että jotain pahaa tapahtuu. Lapset pelkäävät usein, että joku, yleensä äiti, saattaa kuolla.

Lapset ovat lähes aina tietoisia perheväkivallasta. He heräävät yöllisiin tappeluihin, vaikka vanhemmat luulevat heidän nukkuvan. He ovat myös taitavia "salakuuntelemaan" tappeluita toisesta huoneesta tai silloin kun niistä puhutaan muille. Lapset aistivat perheen kireän ilmapiirin ja osaavat ennakoida väkivaltatilanteita. Lapset oppivat olemaan varuillaan, he pystyvät lukemaan pienistä merkeistä - ilmeistä, eleistä, äänensävyistä - milloin väkivallan uhka on ilmassa. Myös pienet vauvat reagoivat väkivaltaan ja kodin ilmapiirin muutokseen.

Jos perheessä on aikuisten välistä väkivaltaa, myös lasten riski joutua väkivallan kohteeksi kohoaa: näissä perheissä 45-75 % lapsista on itse joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi (Margolin, 1998).


Perheväkivallan vaikutuksia lapsiin

Perheväkivalta vaikuttaa lapsiin aina jollain tavalla. Siihen, mitkä vaikutukset ovat, liittyy monenlaisia tekijöitä, kuten lapsen kehitystaso, väkivalta-altistuksen kesto ja laatu sekä lapsen tunnesuhde tekijään ja uhriin.

Väkivallan todistajaksi joutuminen voi aiheuttaa lapselle ns. posttraumaattisen stressireaktion, jonka oireet voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • Traumaattisen tapahtuman uudelleenkokeminen: muistikuvat tapahtumista tulevat väkisin mieleen, lapsi leikkii pakonomaisesti tiettyjä leikkejä ja näkee toistuvia painajaisia. Lapsella voi olla myös somaattisia oireita, kuten vatsakipua ja päänsärkyä.
  • Pyrkimys välttää traumaan liittyviä asioita:
    lapsen voi olla vaikea muistaa väkivaltatilanteeseen liittyviä asioita, hän ei halua puhua tapahtuneesta ja tunnereaktiot voivat puuttua.
  • Kohonnut vireystaso:
    lapsi on levoton, hänen on vaikea keskittyä, hän ärsyyntyy helposti, on pelokas ja varuillaan. Myös nukahtaminen voi olla vaikeaa ja lapsi saattaa heräillä öisin.

Vauvaikäisillä traumatisoituminen näkyy ilottomuutena, levottomuutena, apaattisuutena, kehityksen pysähtymisenä tai taantumisena sekä uni- ja syömishäiriöinä.

Leikki-ikäisten oireilu voi olla levottomuutta, takertumista aikuisiin, aggressiivisuutta, ilottomuutta, syyllisyydentunteita ja aina samanlaisina toistuvien leikkien leikkimistä.

Kouluiässä traumatisoituminen voi ilmetä ajattelun taantumisena, syyllisyytenä, rajattomana käyttäytymisenä, kouluvaikeuksina sekä vaikeuksina kaverisuhteissa.
Koululaisilla voi olla oppimisvaikeuksia, levottomuutta ja vaikeuksia keskittyä oppitunneilla.

Teini-iässä käyttäytyminen voi muuttua rajuksi: kostosuunnitelmia väkivallantekijälle, masennusta, vetäytymistä kaverisuhteista tai voimakasta sitoutumista kaverisuhteisiin ja itsemurhapuheita.

Jos perheväkivalta jatkuu pitkää, lapsen elämä voi keskittyä väkivaltatilanteiden ennakoimiseen ja tästä hetkestä selviytymiseen. Voimia ei välttämättä riitä muuhun. Lapsi saattaa myös oppia, että väkivalta on hyväksytty keino ratkaista ristiriitoja: lapsi voi oppia itse lyömään ja tai alistumaan.


Lasten auttaminen


Perheväkivallasta on tärkeää keskustella lasten kanssa, koska lapset syyttävät siitä usein itseään. Lapsilla on usein myös hajanaisia ja pelottavia muistikuvia siitä, mitä on tapahtunut. Vanhempien olisi hyvä kysyä, miltä lapsesta tuntuu ja mitä hän ajattelee tilanteesta sekä mikä helpottaa kun tuntuu pahalta. Vanhemman/vanhempien on tärkeää antaa lapselle lupa puhua kokemuksistaan. Vakavissa perheväkivaltatilanteissa ulkopuolinen apu on usein tarpeen. Apua saa mm. turvakodeista, perheneuvoloista ja kuntien sosiaalivirastoista.

Suurin osa väkivaltaisessa ympäristössä kasvaneista lapsista selviytyy ilman vakavia ongelmia. Tällöin kuitenkin erilaiset suojaavat tekijät ovat tärkeitä. Jos lapsella on hyvät kielelliset valmiudet, hän voi selvitä puhumalla. Sosiaalinen lapsi löytää aikuisia, jotka voivat auttaa. Turvallinen aikuissuhde voi olla lapsen pelastus. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että lapsi voi luottaa johonkin aikuiseen, esim. opettajaan, isovanhempaan tai naapuriin ja saada tältä myönteistä huomiota.

Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole näitä suojaavia tekijöitä. Vaikean perhetilanteen takia lapsen omat voimavarat voivat olla vähäiset eikä perheellä ole juurikaan sosiaalista verkostoa. Nämä lapset tarvitsevat eniten apua. Jos perheessä on väkivallan lisäksi muita ongelmia, kuten päihde- ja/ tai mielenterveysongelmia, lapset ovat hyvin vaarallisessa tilanteessa.


Vanhempien ero

Lapset toivovat aina väkivallan loppumista ja moni lapsi ajattelee vanhempien eroa hyvänä ratkaisuna siihen. Joskus lapsi saattaa kieltäytyä tapaamasta väkivaltaisesti käyttäytyvää vanhempaansa - tähän lapsella pitäisi olla oikeus. Useimmat lapset haluavat nähdä erossa asuvaa vanhempaansa, mutta pelkäävät tiedonvälittäjäksi joutumista. Vanhemmat saattavat udella lapselta toistensa asioita tai puhua pahaa toisistaan. Lapselta ei saa vaatia kummankaan puolelle asettumista.

Tapaamisista ja asumisjärjestelyistä sovittaessa on tärkeää kuunnella pienenkin lapsen mielipidettä, vaikka päätöksenteko on aikuisten vastuulla.

Hae apua!


Apua turvakodeista ja muista palveluista

Tietoa väkivallan tekijälle

Huolestuneille läheisille

Apua eroaville ja eronneille lapsiperheille

Lähteet:

  • Heiskanen, M. & Piispa, M. (1998) Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Helsinki: Tilastokeskus.
  • Margolin, G. (1998) Effects on Domestic Violence on Children. Teoksessa: P.K. Trickett & C.J. Schellenbach (toim.) Violence Against Children in the Family and the Community. Washington, DC: APA.
  • Sariola, H. (1990) Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook