English
» Sivukartta » Kirjaudu sisään» Rekisteröidy
Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook

Osallisuus koulu-ikäisen kanssa

Kouluikään tullessaan lapsi alkaa opetella uudenlaista vastuuta, reilua kaveruutta ja omien mielipiteiden ilmaisua ryhmässä. Kouluikäisen tärkein tehtävä on oppia vastuulliseksi koululaiseksi, mikä tarkoittaa sekä koulunkäyntiin liittyvien, että sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapsi alkaa opetella itsenäisyyttä, kun hän saa vastuulleen koulukirjoja, kotiavaimet ja usein myös matkapuhelimen. Lapsen tulee opetella omista tavaroista huolehtimista, läksyjen tekoa ja kouluun kulkemista. Kouluikäisen elämässä tapahtuu paljon ja ajoittain se herättää voimakkaita tunteita niin koululaisessa itsessään, kuin hänen vanhemmissaan. Koululaisen kanssa on tärkeää käydä keskustelua erilaisista realistisista uhkista, joita hän mahdollisesti kohtaa alkaessaan liikkua kodin ulkopuolella itsenäisemmin. Sama koskee lapsen Internetin käyttöä. Lapsen tulee saada koulusta ja kotoa median lukutaitoja ja tietoa omista oikeuksistaan.

Aikuisen tehtävä on mahdollistaa lapsen koulunkäynti ja uuden oppiminen. Lapsen perustarpeista huolehtiminen ja turvallisen kasvuympäristön takaaminen ovat uuden oppimisen edellytyksiä. Peloissaan oleva, nälkäinen tai väsynyt lapsi ei opi eikä jaksa keskittyä opetukseen. Osallisuus tässä elämänvaiheessa on kouluikäisen lapsen mielipiteen kuulemisen ja huomioimisen lisäksi, lapsen elämässä mukanaoloa; kiinnostusta lapsen koulunkäynnistä, harrastuksista ja kaverisuhteista. Lapselle määrätyt kotitehtävät ovat usein sellaisia, joista hänen oletetaan selviytyvän itsenäisesti mutta aikuisen on tarjottava lapselle tukeaan mikäli tämä sitä kaipaa. Lapsen kanssa voidaan keskustella siitä tuleeko läksyt tehdä heti koulun jälkeen vai sovitaanko yhdessä, että läksyt tehdään sitten kun vanhemmat ovat kotona. Myöhemmin lapsen tulee opetella myös kokeisiin valmistautumista, silloin aikuisen tehtävä on muistuttaa lasta kokeista ja kannustaa häntä kokeisiin valmistautumisessa. Lasta ei tulisi jättää pärjäämään yksin vaan hänen itsenäistymistään tulisi tukea turvallisesti, vierellä kulkien. Kouluikäisen lapsen osallisuus on myös syrjäytymisen ehkäisyä. Jos aikuinen havaitsee lapsen joutuneen kiusatuksi, vetäytyvän sosiaalisesta kanssakäymisestä esimerkiksi tietokonepelien maailmaan tai joutuvan muuten ryhmänsä ulkopuolelle, tulee aikuisen auttaa lasta ja hakea tilanteeseen apua esimerkiksi lapsen opettajalta.

Lapsen mielipidettä tulee kuulla ja se tulee yhä vahvemmin huomioida mm. harrastuksia valittaessa, pukeutumisen ja ystävien suhteen. Kouluikäisen osallisuutta kotiaskareiden hoidossa voi lisätä, antamalla hänelle tehtäviä, kuten tiskikoneen tyhjennys, oman huoneen imurointi ja pyykkien ripustaminen. Viikkorahakäytänteistä voidaan yhdessä keskustella, tärkeintä on opettaa kouluikäiselle vastuullista rahankäyttöä ja taloustaitoja. Osallisuuden tarkoitus on lapsen edun toteutuminen, hyvän ja tasapainoisen elämän mahdollistaminen.

 

Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook