English
» Sivukartta » Kirjaudu sisään» Rekisteröidy
Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook

Osallisuus teini-ikäisen kanssa

Teini-ikään mennessä lapsi pystyy jo jonkin verran arvioimaan tekojensa seurauksia. Teini-ikäisen osallisuus tähtää ennen kaikkea itsenäiseen aikuisuuteen. Lapsen päätösvaltaa häntä koskevissa asioissa lisätään porrasmaisesti, tarkoituksena kasvattaa nuorta kohti päätöksiä ja niiden seurauksia pohtimaan kykeneväksi aikuiseksi.

Teini-ikäistä tulee kuulla ja hänen mielipiteensä huomioida kaikissa häntä koskevissa päätöksissä. Nuoren tulee saada valita jatko-opintonsa ja häntä tulee tukea näissä pyrkimyksissä. Nuori saa päättää omista rahoistaan. Nuori saa valita harrastuksensa, ystävänsä ja seurustelukumppaninsa. Nuori saa päättää omista vaatteistaan, hiustyylistään ja esimerkiksi sen meikkaako hän vai ei.

Aikuisen on kuitenkin tärkeä muistaa, että nuori on alaikäinen 18 –vuotiaaksi asti. Nuori on edelleen lapsi ja tarvitsee aikuisen ohjausta monissa asioissa vaikka alkaakin jo ulkoisesti muistuttaa aikuista. Vanhemman tehtävä on edelleen turvata lapsen kasvu ja kehitys. Nuoren usein hektinenkin elämänvaihe voi jättää perustarpeista huolehtimisen toissijaiseksi. Nuori saattaa nukkua liian vähän, syödä epäsäännöllisesti eikä hän välttämättä osaa ilmaista läheisyyden tarvettaan. Vanhemman tehtävä on huolehtia siitä, että nuori nukkuu ja syö riittävästi ja että hän saa turvallista läheisyyttä osakseen. Nuoren ja vanhemman välinen suhde on, kuten lapsenkin kohdalla - aikuisen vastuulla. Nuoren osallisuus ei voi toteutua ellei vanhempi tiedä miten hänen lapsensa voi ja mitä tälle kuuluu. Keskusteluyhteyden pohja on lämmin ja luottamuksellinen suhde. Vanhemman tehtävä on pitää itsenäisyyttä harjoitteleva nuori riittävän lähellä ja samaan aikaa antaa riittävästi tilaa ja ilmaa nuorelle harjoitella aikuisuutta. Monista asioista, kuten kotiintuloajoista tulisi pystyä keskustellen löytämään ratkaisu, joka takaa nuoren turvallisuuden muttei rajoita nuoren ikätasoon liittyviä kehitystehtäviä, joista merkittävin on itsenäistyminen.

Nuoren osallisuus ei ole sitä, että hän voi käyttäytyä itsetuhoisesti, rikollisesti tai väkivaltaisesti, jos hän niin valitsee. Mikäli nuori käyttää päihteitä, tulisi siihen välittömästi puuttua ja hakea nuorella tarvittaessa kodin ulkopuolista apua. Mikäli nuori kieltäytyy menemästä kouluun, tulisi vanhemman hakea tilanteeseen aktiivisesti muutosta. Osallisuus näissä pulmatilanteissa on nuoren kuuntelemista, hänen mielipiteensä ja omien ratkaisuehdotustensa huomioimista niin, ettei hänen elämänsä ja tulevaisuutensa vaarannu.

 

Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook