English
» Sivukartta » Kirjaudu sisään» Rekisteröidy
Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook

Miten puhua seksuaalisesta kaltoinkohtelusta nuoren kanssa?

Seksuaalisuus on osa jokaista meistä. Seksuaalisuuden vaaliminen ja arvostaminen on tärkeää, jotta nuori oppii pitämään huolen omista rajoistaan, sanomaan Ei vaikeissa tilanteissa sekä kertomaan aikuiselle tai muulle luotettavalle ihmiselle hädän hetkellä. Jotta seksuaalisuus säilyy iloisena ja mielihyvää tuottavana asiana, on tärkeää saada tietoa myös vaikeista ja pelottavista asioista. Näin uhkaavan tilanteen kohdatessaan nuori osaa toimia tai jouduttuaan seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi, uskaltaa hän hakea apua.

On tärkeää, että nuorelle annetaan tietoa ja annettu tieto perustellaan. Tämä lisää luottamusta ja nuoren omaa hallinnantunnetta. Lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeutta omaan kehoon ja omaan seksuaalisuuteen ei voi liiaksi korostaa. Nuoren kanssa voi keskustella omista rajoista sekä opastaa miten suojella itseään asioilta, jotka eivät tunnu hyvältä.

Seksuaalisuus on loukkauksille altis alue. Seksuaalinen kaltoinkohtelu on erityisen haavoittava kokemus ja käsittelemättömänä se voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ja samalla heikentää elämänlaatua. Seksuaalinen kaltoinkohtelu rikkoo kehon ja mielen rajat sekä tuhoaa luottamuksen muihin ihmisiin. Pahimmillaan tämä vaikuttaa nuoren koko elämään, koulunkäyntiin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Tähän osioon on kerätty käytännön vinkkejä ja materiaalia seksuaalisesta kaltoinkohtelusta puhumiseen nuoren kanssa. Omista rajoista ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on tärkeää puhua. Asioiden käsittely lisää tietoisuutta ja auttaa nuorta rakentamaan omia rajojaan suhteessa muihin ihmisiin. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri kotona tai suhteessa johonkin luotettavaan aikuiseen on tärkeää. Se mahdollistaa vaikeista ja pelottavista asioista puhumisen silloin, kun tuntuu, että kenellekään ei voi kertoa. Tämän osion  kautta voit avata keskustelua sekä auttaa nuorta tunnistamaan vaaranpaikat.

 

Print RSS-feed Share on Twitter Share on Facebook